header_top

Arkiv 2013 - Turneringsbetingelser - Seniorer og veteraner - Vest Sen/Vet

Udskriv

Udskriv 
 
 
2013
Turneringsbetingelser for holdturneringen i veteran og senior rækkerne vest for Storebælt.
Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Kampe spilles mellem golfklubber, der har fuldt medlemskab af DGU efter følgende turneringsbetingelser:
En klub kan f.eks. have både et hold i senior 1. division, et i senior 2. division og et i senior 3. division under DGU, og et i SA rækken og et hold i SB rækken – dog kan klubben kun have ét hold i hver række og man skal have kvalificeret sig til at spille i disse rækker i det foregående års turnering. SC rækken er for nye klubber, eller klubber der ønsker et eller flere hold mere i SC-rækken.

Tilsvarende kan klubberne have både et hold i veteran 1.division under DGU, og samtidig kun have ét hold i hver af Veteran Elite, Veteran A- og Veteran B-rækkerne svarende til senior-rækkerne. Veteran C-rækken svarer til senior C- rækken. Der er ikke regler for gratis prøvespil på fremmede baner inden ordinære matcher eller finaler.
Tilmelding.
Alle tidsfrister og betingelser der er angivet i invitationen til årets turnering skal overholdes af klubberne, ellers kan klubbens hold ikke deltage i turneringen arrangeret af Regionsgolf-Danmark, Vest. Bemærk at klubben kan blive pålagt at lægge bane til 2, dog max 3 slutspilskampe.
Klubberne trækker et hold.
Såfremt en klub inden og under turneringen bliver nødt til at trække et hold ud af holdturneringen, fordi man evt. mangler spillere, da skal det være det hold, der er placeret i den laveste række, der trækkes. Man kan således f.eks. ikke trække et Senior/Veteran A-hold ud, hvis man også har et Senior/Veteran B - eller C-hold. Såfremt et hold trækkes, sættes det til at have tabt alle kampe 11-0, uanset evt. spillede kampe har givet et andet resultat. Efter turneringens start taber en klub 11-0, i de kampe, hvor klubben ikke kan stille hold jf. efterfølgende afsnit.
Såfremt en klub trækker et hold ud af turneringen eller, hvis et hold ekskluderes, så koster det klubben 500.- kr. i administrationsgebyr. Betales der ikke, udelukkes alle hold i klubben for deltagelse i året efter.
Klubbernes administration.
Klubberne skal udnævne én klubkoordinator for alle klubbens hold i Regionsgolf-Danmark, Vest. Klubberne er selv ansvarlige for, at al post angående turneringen, der sendes til klubbens officielle adresse (registreret af DGU), og at fax og e-mail videreformidles til klubkoordinatoren.
Spilleform.
Singlerne spilles som 2-bolde.
Hulspil over 18 huller for hold med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Herrerne spiller fra gul tee og damerne fra rød tee. Der spilles fra scratch.
Deltagere.
Seniorer (S-rækker). Damer skal være fyldt 50 år og herrer 55 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Veteraner (V-rækker). Damer skal være fyldt 60 år og herrer 65 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. For begge grupper gælder, at man skal være fuldgyldigt medlem af hjemmeklubben, samt have et EGA-handicap.
For en spiller, der har spillet på et divisionshold i DGU regi, er den regel gældende, at spilleren efter at have deltaget på divisionsholdet først kan benyttes på et hold under Regionsgolf-Danmark, Vest, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en kamp uden vedkommende spiller.
Note.: Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
I denne sammenhæng regnes et seniorhold i alle rækker for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Ligeledes sidestilles kvallifikationsrækkerne med Senior-A rækken. Ingen spiller der har deltaget på divisionshold kan deltage i slutspilskampe.
Spilleregler.
På hvert hold skal der være en holdkaptajn, hvis navn fremgår af kampprogrammet. Denne meddeler holdets opstilling til modstanderne inden kampen. Navne og handicap opføres på de til hjemmeholdets holdkaptajn udleverede resultatkort. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden. Rækkefølgen af de 5 starter aftales med det modsatte holds holdkaptajn.
Hvis man ikke møder med fuldt hold, gælder følgende regler:
Mangler 1 herre, tabes 3. herresingle.
Mangler 2 herrer, tabes 3. og 2. herresingle.
Mangler 1 dame, tabes damesinglen.
Mangler 2 damer, tabes damesinglen og mixed foursome.
Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle.

Ved udeblivelse af single/foursome vindes der med 10 up (10/8). Hvis man ikke kan stille med 4 spillere, tabes kampen 11-0. Hvis begge hold stiller med mindre end 4 spillere, er resultatet af kampen 0-0. En aflysning grundet manglende opstilling af hold skal meddeles værtsklubben senest 24 timer før så evt. arrangementer (spisning etc.) kan aflyses.
Spilletidspunkt.
Turneringsledelsen har ved turneringens start meddelt en uge, hvor puljekampene skal afvikles. Klubbernes holdkaptajner og klubkoordinatorer skal herefter indbyrdes aftale på hvilken dag i den meddelte uge, at deres indbyrdes kamp skal afvikles. Hjemmeholdets klubkoordinator skal herefter inden den 1. april have indberettet til hjemmesiden, hvilken kampdato, der er aftalt. Såfremt klubberne ikke kan blive enige om kampdatoen, er det hjemmeholdet, der bestemmer, hvornår kampen skal afvikles. Kampene skal så vidt muligt afvikles på de fastsatte tidspunkter: Holdkaptajnerne kan dog aftale en anden spilledato eller tid, hvis begge kan acceptere ændringen. Turneringsledelsen skal dog godkende baggrunden for ønsket om ændringen, såfremt man ønsker at flytte kampen til en anden uge end den, der fremgår af spilleplanen. Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spille-uge.

Hjemmeholdets kaptajn er ansvarlig for, at hjemmesiden er korrekt opdateret. Afbrydes en match p.g.a. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale og information til turneringsledelsen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Protester.
Skal være turneringsledelsen skriftligt i hænde inden to døgn efter afvikling af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt (inden 8 dage efter modtagelse af den skriftligt formulerede protest). Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringsledelsen faktisk modtager protesten, da turneringsledelsen af og til er arbejdsramt eller holder ferie.
Caddie.
Anvendelse af caddie forbudt. Jvf. Regel 6-4 og afsnit C 3. Caddie note side 145 i golfreglerne.
Mobiltelefoni.
Mobiltelefoner skal være slukkede under spillet – jævnfør ordensforskrifterne.
GPS-afstandsmålere
Svarende til reglerne i DGU-matcher:
Der må anvendes afstandsmålere som alene måler afstand. Kan instrumentet andet end afstandsmåling medfører dette diskvalifikation.
Cart.
Cart tillades når det er godkendt af turneringsledelse og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor matchen skal spilles og, at modspilleren tilbydes at køre med.
Pointberegning.
Hver vunden single giver 2 matchpoint, sejr i foursome giver 3 matchpoint. Hvis matchen er lige efter 18 huller, deles matchen. Det hold som har flest kamppoint, når kampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint. Hvis holdene har lige mange kamppoint, får hvert hold 1 turneringspoint. Det hold som har flest turneringspoint, når turneringen er færdig, er vinder af sin række. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

1. flest vundne kamppoint i de indbyrdes kampe.
2. flest vundne kamppoint i alle puljens kampe.
3. flest vundne ups i indbyrdes matcher.
4. flest vundne matcher på udebane i hele turneringen.
5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat etc.
6. flest vundne foursome.
7. lodtrækning.

Resultatet af de enkelte matcher og holdkampen indføres på resultatkortet, som udskrives fra hjemmesiden. Resultatkortet opbevares i klubregi og skal om nødvendigt kunne fremsendes til turneringsledelsen, såfremt en protest i forbindelse med afviklet match skal behandles. Hvis resultatet af holdkampen ikke er lagt på nettet senest en uge efter kampen, taber hjemmeholdet kampen11-0.
Op- og nedrykning i 2013.
Seniorer:
Oprykningen fra SA rækken til senior 3. division i DGU regi er afhængig af antallet af nedrykkere fra senior 3.division.

De lavest placerede hold i puljerne i SA- og SB rækken rykker en række ned.

De otte bedst placerede hold i SB rækken rykkes op i SA rækken - dog kan klubben kun have ét hold i hver række. Dette indebærer, at såfremt en puljevinder ikke kan rykke op findes oprykkeren blandt puljernes bedste 2-ere.
De otte bedst placerede hold i SC rækken rykker op i SB rækken - dog kan klubben kun have ét hold i hver række.

Veteraner:
Det er besluttet at udvide Veteran Elite rækken med 2 puljer i Øst og 2 puljer i Vest, således at Veteran Elite rækken i 2013 består af 4 puljer i Øst og 4 puljer i Vest.
 
De 2 finalister ved Regionsgolf-Danmarks landsfinale i Veteran-ELITE oprykkes til 1. Veteran division i DGU regi. Oprykningen til Veteran 1. division i DGU regi er afhængig af antallet af nedrykkere fra Veteran 1. division.
 
Veteran Elite rækken dannes i 2013 ved, at der ikke bliver nogen nedrykning fra Veteran Elite rækken i 2012, samt med nedrykkerne fra Veteran 1.divisionen: Kolding, samt de 8 puljevindere og den bedste 2-er fra Veteran A-rækken i 2012.
 
Veteran A-rækken i 2013 er dannet ved, at der ikke var nedrykning fra Veteran A-rækken efter turneringen i 2012, samt at puljevinderne og de 3 bedste 2-ere fra Veteran B-rækken i 2012 er rykket op.

De otte bedst placerede hold i VB rækken rykkes op i VA rækken - dog kan klubben kun have ét hold i hver række.
Dette indebærer, at såfremt en puljevinder ikke kan rykke op findes oprykkeren blandt puljernes bedste 2-ere.
De otte bedst placerede hold i VC rækken rykker op i VB rækken - dog kan klubben kun have ét hold i hver række.
Slutspilskampe
Afvikles efter cupsystemet og altid på neutral bane – udpeget af turneringsledelsen. Regionsfinalerne er dog fastlagt på et bestemt tidspunkt og sted på forhånd af turneringsledelsen. Ligesom landsfinalerne på forhånd er aftalt mellem Region ØST/VEST, således at de på lige år afholdes på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt.
Veteraner:
Vinderen af VE rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Vinderen af VA rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Vinderen af VB rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Vinderen af VC rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Seniorer:
Vinderen af SA rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Vinderen af SB rækken er Regionsmester og kvalificerer sig til landsfinalen.
Vinderen af SC rækken er Regionsmester. Der afholdes ingen landsfinale før Region Sjælland kan stille med en Regionsmester i SC rækken.

For både Veteraner og Seniorer gælder det, at ingen spiller må spille på flere hold i slutspilskampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilskampene. Her anses divisionsspillere som højere rangerende end Regionsgolf-vest spillere, og kvalifikationsspillere sidestilles med Senior-A spillere. Denne regel gælder i øvrigt både deltagelse i senior-rækken og veteran-rækken. Andre spillere, der opfylder de almindelige bestemmelser, kan deltage. Hvis en slutspilskamp slutter lige, vinder holdet med flest ups. Derefter 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat etc.


Hjemmesideadresse for Regionsgolf Danmark:
www.regionsgolf-danmark.dk

Med venlig hilsen
Turneringsleder, John Schiøler Andersen, mobil nr. 2086 1852, e-mail: hj-schioler@turbopost.dk

 


 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.