header_top

Arkiv 2013 - Årsmøde 2013 - Vest Sen/Vet

Udskriv
 
 
ÅRSMØDERNE I VEST 2013
LØRDAG DEN 5. OKTOBER 2013, I HEDENSTED GOLF KLUB
Deltagere:         Formænd og klubkoordinatorer fra vest
 
Dagens program
 
Kl. 08.00                                     Indskrivning og morgenkaffe
Kl. 09.00 – 10.30                        Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Kl. 10.30 – 12.00                        Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Kl. 12.00                                    Frokost inkl. 1 øl/vand                                         
  Kl. 13.00                                    18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse,
 hvor der serveres sandwich – 1 øl/vand
 
ÅRSMØDE 2013 - REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN
 
Kl.10.30 – 12.00      Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Turneringsledelsen: John Schiøler Andersen, Knud Højgaard,
Bente Jensen, Jørgen Troels Fabian, Kurt Jensen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for 2013
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
På valg er: Knud Højgaard (modtager genvalg)
På valg er: Bente Jensen ( modtager genvalg)
John Schiøler Andersen og Jørgen Troels Fabian ønsker begge efter mange år, at udtræde af Turneringsledelsen og der skal derfor min. vælges 2 nye medlemmer
Turneringsledelsen forslår:
Finn Lund, Vejle ( nuværende suppleant ) og Thomas Göbel, Odense
Begge har sagt ja til at opstille
7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
 
 
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 1. oktober 2013.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen Regionsgolf Vest Senior/Veteran
John Schiøler Andersen - Formand
 
 
Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2013 er det Region Vest ABCD, der administrerer tilmeldingerne.
 
 
Ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Hedensted Golf Klub har velvilligt stillet banen til rådighed for, bedes DGUnr. noteret på formularen.
 
Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto: 1551 – 3426713705 mærket ”Årsmøde Klubnavn”. Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2013.
 
 
Evt. overnatning dagen før:
Hotel Hedegården: tlf. 75820833 - kr.950 for dobbelt værelse og kr. 850 for enkelt værelse.
Best Western Torvehallerne: tlf. 79427900 – kr. 889 for dobbelt værelse og kr. 789 for enkelt værelse.
Hotel Australia – særpris til Regionsgolf: tlf. 76406000 - kr. 850 for dobbelt værelse og kr. 700 for enkelt værelse.
Korning Kro: -særpris til Regionsgolf: tlf. 75673569 – kr. 880 for dobbelt værelse og kr. 633 for enkelt værelse.

 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.